Energia słoneczna jako główne źródło energii odnawialnej.

Fotowoltaika to dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Technologia ta posiada zalety takie jak: pozytywny wpływ na ekologię, dostępność i odnawialność energii słonecznej oraz oszczędności finansowe.

Przez ostatnie lata fotowoltaika święci swoje triumfy poszerzając zastosowanie na kolejne dziedziny życia. Fotowoltaika wykorzystywana jest do zasilania domów, budynków komercyjnych, samochodów, elektroniki oraz wspierania sieci energetycznych

W dobie rozwijającej się cywilizacji nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. Mimo że paliwa kopalniane nadal są głównym źródłem wytwarzania energii, udział zielonej energii jest coraz wyższy.

Odnawialne źródła energii mają tę przewagę, że są niewyczerpalne, ogólnodostępne oraz nie powoduję degradacji i zanieczyszczenia środowiska.

Najpowszechniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest niewątpliwie energia ze słońca. Energię słoneczną w postaci bezpośredniej wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej przy pomocy fotoogniw oraz do produkcji energii cieplnej w kolektorach słonecznych.

Energetyka słoneczna posiada wielki potencjał i w przyszłości stanie się głównym źródłem energii na świecie.

Jednostki używane w fotowoltaice.

kWh – kilowatogodzina, określa ilość zużywanej energii w godzinę.

Wp – Watt Peak – moc maksymalna, określa wydajność paneli

kWp – 1kWp = 1000 Wp

Fotowoltaika- korzyści

Do głównych korzyści produkcji energii ze słońca zalicza się:

Fotowoltaika-wady i zalety

Zalety:

Wady:

Instalacja fotowoltaiczna w ustawie o OZE.

Instalacje fotowoltaiczne ze względu na moc dzieli się na:

– mikroinstalacje PV o mocy do 50 kW, przyłączone do sieci EE o napięciu niższym niż 110kV,

– małe instalacje PV o mocy od 50-500 kW, przyłączane do sieci EE o napięciu znamionowym niższym niż 110kV,

– duże instalacje o mocy >500 kW, farmy PV

Zestaw fotowoltaiczny- co wchodzi w jego skład?

Zestaw fotowoltaiczny zawiera następujące składowe: panele słoneczne, inwerter (falownik), konstrukcję montażową, okablowanie i zabezpieczenia.

Po określeniu zużycia energii dobiera się moc zestawu, dopasowany do indywidualnych potrzeb inwestora. Prawidłowo dopasowany zestaw zapewni taką produkcję energii, aby w pełni pokryła zapotrzebowanie, chyba że występują ograniczenia techniczne.

Pod konkretne pokrycie dachowe dobiera się również dedykowaną konstrukcję montażową. Prawidłowo skonfigurowany zestaw fotowoltaiczny to połowa sukcesu, a prawidłowo zamontowany zapewni bezawaryjną pracę przez długie lata.

Panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne inaczej panele słoneczne są głównym elementem systemu fotowoltaicznego. Panel PV składa się z wielu ogniw fotowoltaicznych, które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną.

Energia powstaje, kiedy fotony pochodzące ze światła słonecznego zderzają się z elektronami występującymi w ogniwach słonecznych. Prąd stały generowany jest przez różnicę występującą w napięciu elektrycznym, a następnie przesyłany do falownika. Panele fotowoltaiczne dzielą się na polikrystaliczne i monokrystaliczne ze względu na technologię wytwarzania ogniwa fotowoltaicznego.

Inwerter-serce instalacji.

Inwerter nazywany również falownikiem przekształca prąd stały na przemienny. Dopiero tak przetworzoną energię pobierają urządzenia domowe. Okres eksploatacji jest krótszy niż paneli. Podczas pracy nagrzewa się do wysokich temperatur i posiada dużo elementów elektronicznych, które są bardziej awaryjne.

Dodatkowymi zadaniami falowników solarnych jest zbieranie danych o pracy instalacji i statystyk z produkcji energii. Odczyt w większości modeli może być zdalny przez złącze lub Wi-Fi.

Rodzaje inwerterów:

1 fazowe– stosowane przy małych mocach

3 fazowe– zastosowanie przy większych mocach

mikroinwertery– dostosowane do pracy z pojedynczym ogniwem

Montaż i konstrukcja montażowa.

Właściwie dobrana i zamontowana konstrukcja pozwala na bezpieczne i bezawaryjne użytkowania instalacji przez kilkadziesiąt lat. Ze względu na miejsce montażu, wyróżniamy konstrukcje montażowe na dach i grunt.

Montaż na dachu skośnym.

Rodzaj konstrukcji dobiera się do pokrycia dachowego (blachodachówka, dachówka, blacha trapezowa czy z rąbkiem, gont). System mocujący jest najczęściej dwoma aluminiowymi szynami, przytwierdzonymi bezpośrednio do konstrukcji dachu. W przypadku blachy trapezowej możliwy jest również montaż na mostkach trapezowych. Do przytwierdzonej konstrukcji, za pomocą zacisków montuje się panele, które następnie przykręca się śrubami.

Montaż na dachu płaskim.

Najczęstsze zastosowanie mają konstrukcje balastowe, które nie wymagają ingerencji w dach. Ze względu na duże obciążenie, należy dokonać sprawdzenia dachu pod kątem wytrzymałości. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania panele można ustawić w najlepszym możliwym kierunku i pod optymalnym kątem.

Montaż na gruncie.

Najczęściej spotykanymi konstrukcjami są konstrukcje wolnostojące na palach, dwuramienne lub jednoramienne. Panele umieszcza się na nich zarówno w pionie jak, i poziomie, do tego w kilku rzędach. Takie rozwiązanie zabezpiecza przed zacienieniem przez rosnące rośliny i w dużym stopniu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie konstrukcji balastowej, takiej jak na dach płaski.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.